Ο.Τ.Ο.

Το O.T.O. (Ordo Templi Orientis, Τάγμα του Ναού της Ανατολής) είναι το πρώτο από τα μεγάλα τάγματα του Παλαιού Αιώνα που αποδέχτηκε το Βιβλίο του Νόμου. Είναι αφοσιωμένο στον υψηλό σκοπό της διασφάλισης της Ελευθερίας του Ατόμου και την πρόοδό του προς το Φως, τη Σοφία, την Κατανόηση, τη Γνώση και τη Δύναμη μέσω του Κάλλους, της Τόλμης και της Οξύνοιας επί του Θεμελίου της Οικουμενικής Αδελφοσύνης. Η δομή του Ο.Τ.Ο., όπως κι αυτή του Ελευθεροτεκτονισμού και των Μυστηριακών Σχολών της Αρχαιότητας, βασίζεται σε μία σταδιακή σειρά μυήσεων ή βαθμίδων κατά τις οποίες ο μυημένος διδάσκεται μέσω αλληγοριών και συμβόλων περί των μεγάλων μυστηρίων της φύσης ούτως ώστε να βοηθηθεί στην πορεία του για την ανακάλυψη της αληθινής του ταυτότητας.

Το Ο.Τ.Ο. διαθέτει 21 βαθμίδες μυήσεως οι οποίες χωρίζονται σε τρία σύνολα Βαθμών ή “Τριάδες”: την Τριάδα του Ερημίτη, την Τριάδα του Εραστή και την Τριάδα του Ανθρώπου της Γης ως εξής:


Οι βαθμίδες του Ανθρώπου της Γης ακολουθούν τα στάδια της Κουνταλίνι Γιόγκα, ενεργοποιούν τα τσάκρα στο λεπτοφυές σώμα του μυημένου και περιγράφουν την πορεία του στο Μονοπάτι της Αιωνιότητας. Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Κρόουλυ:

1. Το Εγώ έλκεται στο Ηλιακό Σύστημα
2. Το Τέκνο βιώνει τη Γέννηση.
3. Ο Άνθρωπος βιώνει τη Ζωή.
4. Βιώνει το Θάνατο
5. Βιώνει τον Κόσμο πέραν του Θανάτου.
6. Ολόκληρος ο κύκλος των Σημείων-Γεγονότων απορροφάται στην Εκμηδένιση.

Στο Ο.Τ.Ο. αυτά τα διαδοχικά στάδια αναπαριστώνται ως ακολούθως:

1. 0º (Αθήναιος)
2. Ιº (Μύηση)
3. ΙΙº (Καθαγιασμός)
4. ΙΙΙº (Αφιέρωση)
5. IVº (Τελειοποίηση ή Μεταρσίωση)
6. Τ.Μ. (Τέλειος Μυημένος)

Από αυτά τα Γεγονότα ή Σταθμούς στο μονοπάτι όλα εκτός του τρίτου (ΙΙ º) είναι μοναδικές κρίσιμες εμπειρίες. Εμείς, ωστόσο, ενδιαφερόμαστε κυρίως για τις πολυποίκιλες εμπειρίες της Ζωής.

Όλες οι επόμενες βαθμίδες του Ο.Τ.Ο. είναι επομένως επεξηγήσεις της ΙΙº, αφού σε μία μόνο τελετή δεν είναι δυνατόν να σκιαγραφηθούν, ακόμα και με το πιο σύντομο περίγραμμα, οι Διδασκαλίες των Μυημένων που αφορούν τη Ζωή. Οι Τελετουργίες των Vº-IXº είναι λοιπόν οδηγίες προς τον Υποψήφιο για το πως να διάγει τον εαυτό του· και του μεταδίδουν σταδιακά τα Μαγικά Μυστικά που τον κάνουν Κύριο της Ζωής.