Σχετικά με εμάς

Πράττε αυτό που θέλεις θα είναι όλος ο Νόμος

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Εθνικού Τομέα του O.T.O. (Ordo Templi Orientis ή Τάγμα του Ναού της Ανατολής). Το O.T.O. είναι ένα αδελφικό Τάγμα το οποίο έχει υιοθετήσει τη θρησκευτική φιλοσοφία που θεμελίωσε ο Βρεττανός συγγραφέας Άλειστερ Κρόουλυ και είναι γνωστή με τον ελληνικό όρο Θέλημα. Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά ρεύματα εντός του σύγχρονου Δυτικού Εσωτερισμού, του οποίου η επιρροή είναι αισθητή σε διάφορες όψεις της κουλτούρας του 20ου αιώνα και συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Το Ο.Τ.Ο. βρίσκεται στον πυρήνα του Θελήματος, νοούμενου τόσο σαν κίνημα όσο και σαν μυητικό σύστημα. Από τη μία είναι το μεγαλύτερο θελημικό Τάγμα στον κόσμο σήμερα κι από την άλλη αποτελεί, μαζί με το Α⸫Α⸫, το ένα από τα δύο Τάγματα θεματοφύλακες των Μυστήριων του Θελήματος. Το Τάγμα στην δομή του εμπεριέχει δύο τελετουργικούς τύπους: τα Mysteria Mystica Maxima (M⸫M⸫M⸫), μια σειρά μυήσεων κατά το πρότυπο των αρχαίων μυστηρίων και την Ecclesia Gnostica Catholica (E.G.C.) που παρέχει ένα εκκλησιαστικό πλαίσιο εορτασμού του Νόμου του Θελήματος. To O.T.O. δεν ασκεί και αποστρέφεται τον προσηλυτισμό, δηλαδή την οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής των θρησκευτικών πεποιθήσεων οποιουδήποτε ανθρώπου, θεωρώντας τον αντίθετο και ασύμβατο με τις αρχές του.

 Αγάπη είναι ο νόμος, αγάπη υπό το θέλημα