ΟΑΣΙΣ ΑΣΤΡΑΙΑ

Πράττε αυτό που θέλεις θα είναι όλος ο Νόμος

Η Όασις Αστραία είναι ένα εξουσιοδοτημένο Σώμα του Ordo Templi Orientis με έδρα τη Θεσσαλονίκη στη Βόρεια Ελλάδα. Αποτελεί μία κοινότητα ανδρών και γυναικών που βρίσκονται σε μία εν εξελίξει διαδικασία εξερεύνησης του Νόμου του Θελήματος και μέσω αυτού της γνώσης του Αληθινού τους Εαυτού αλλά και την πραγμάτωση των Αληθινών τους Θελημάτων.

 

Σκοπός της Οάσεως είναι η υποστήριξη των μελών της στην αυτογνωσιακή τους  πορεία προσφέροντας:

  • εσωτερική παιδεία μέσα από σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια.
  • συμμετοχικά δρώμενα ενσώματης μέθεξης στις συμβολικές διαστάσεις της φύσης και του ανθρώπινου ψυχισμού.
  • δυνατότητες καλλιτεχνικής και δημιουργικής έκφρασης.
  • ένα φιλόξενο και ασφαλές κοινωνικό περιβάλλον ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών.

Αγάπη είναι ο νόμος, αγάπη υπό το θέλημα